Foto: DTU Byg

Bedre adskillelse af tungmetaller og fosfor skal øge spildevands genanvendelighed

fredag 02 dec 16

Kontakt

Raimon Pares Viader
Postdoc
DTU Byg
45 25 21 63
Spildevandsslam har stort genanvendelsespotentiale, blandt andet som gødning i landbruget. Hvis spildevandsslammet skal kunne genbruges, er det imidlertid vigtigt at finde en effektiv metode til at adskille tungmetaller fra resten af slammet. En ny ph.d.-afhandling fra DTU Byg undersøger forskellige metoder til at gøre netop dette.

Der er stort genanvendelsespotentiale i spildevandsslam, der kan bruges som eksempelvis gødning i landbruget. Det skyldes, at den aske, som bliver tilbage efter forarbejdning af spildevandsslammet, er rig på næringsstoffer som blandt andet fosfor.

Hvis spildevandsslammet skal kunne genbruges, er det imidlertid vigtigt at finde en effektiv metode til at adskille tungmetaller fra resten af slammet, så tungmetallerne ikke bliver spredt i landbruget. En ny ph.d.-afhandling fra DTU Byg undersøger forskellige metoder til at gøre netop dette.

Undersøgelse af fire forskellige asker

Ph.d.-studerende Raimon Parés Viader undersøger i sin ph.d.-afhandling forskellige metoder, som kan bruges til at adskille fosfor fra tungmetaller i aske efter bearbejdning af forskellige typer af spildevandsslam.

Fokus i afhandlingen er på de karakteristika, der afgør fosforens opløselighed samt på at udvikle en ny elektrodialytisk metode.

Afhandlingen undersøger fire asker, som er fremstillet af tre forskellige råmaterialer:

  • Aske fra Pyroneer co-forgasning af spildevandsslam, hvor fosforen er 100 % udfældet med fosfat-akkumulerende mikroorganismer og hvedehalm.
  • Aske fra Pyroneer-forgasning af spildevandsslam, hvor fosforen er 50 % udfældet med Al- og Fe-salte.
  • To asker fra uafhængige Pyroneer-forgasninger og forbrændinger af samme spildevandsslam, hvoraf 30 % af fosforen er udfældet med Fe-salte.

For at øge udvindingen af fosfor fra disse asker er der som led i ph.d.-afhandlingen blevet designet en innovativ elektrodialytisk metode. Der er indleveret patentansøgning på metoden.

Raimon Parés Viader forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag den 2/12 kl. 14.00.


Relaterede Videoer  

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.