Grafik: Benjamin Behrendt

Varmeaktiverede byggesystemer kan give energibesparelser

tirsdag 20 dec 16
Termisk aktiverede byggesystemer (TABS) giver mulighed for at give energibesparelser i bygesektoren, som både politikere og fagfolk efterspørger. Det kræver imidlertid, at simuleringen af systemet bliver mere effektiv. En ny ph.d.-afhandling fra DTU Byg introducerer et simuleringsværktøj, der forenkler omkostningerne ved simuleringen og dermed højner effektiviteten.

Der er et stærkt ønske om at arbejde for energibesparelser i byggesektoren, både blandt politikere og fagfolk. Hvis det ønske skal opfyldes, kræver det effektive løsninger. Termisk aktiverede byggesystemer (TABS) kan bruges som led i at lave effektive, energibesparende løsninger.

TABS kan regulere temperaturen i en bygning ved at sørge for opvarmning eller nedkølning, så den rette temperatur opnås. Med TABS er det muligt at udnytte energikilder som spildvarme eller jordkoblede varmevekslere, der i sig selv ellers er utilstrækkelige energikilder.

Forenklet simuleringsværktøj kan højne effektiviteten

Det er i dag muligt at simulere TABS med de fleste bygningssimuleringsværktøjer. Sådanne simuleringer er dog temmelig tidskrævende og omkostningstunge. Det ville derfor være gavnligt at have et mere enkelt simuleringsværktøj, der med simplificerede randbetingelser kan anvendes til en overordnet vurdering af anvendeligheden af TABS.

Ph.d.-afhandlingen “Possibilities and Limitations of Thermally Activated Building Systems - Simply TABS and a Climate Classification for TABS”, som er skrevet af Benjamin Behrendt, introducerer netop sådan et forenklet simuleringsværktøj for TABS og kombinerer det med klimaklassificering.

Det forenklede simuleringsprogram har vist sig at være et effektivt værktøj til indledende vurderinger for anvendelse af TABS i nyere bygninger. Programmet gør det muligt at lave simulationer, som er i overensstemmelse med ISO 11.855-4.

Programmet gør det også muligt at bestemme en række relevante faktorer, der er relevante for bygningens risiko for overophedning og underafkøling.

Klimaklassificering kan forudsige bygningers respons

Klimaklassificeringen kan anvendes til at forudsige bygningers respons i hele Europa. Baseret på et udvalg af nøgleparametre for bygningsmæssige forhold er det muligt at beregne, hvorvidt opvarmning, køling eller begge dele er nødvendige for at opnå et acceptabelt indeklima under bygningsdriften.

Klassificeringen vil også gøre det muligt for brugeren at se, om der vil være behov for affugtning, førend almindelig drift af TABS kan finde sted.

Kombination af de to værktøjer gør det muligt at give en helhedsvurdering af et bygningsprojekt på et tidligt tidspunkt af projekteringsfasen.

Benjamin Behrendt forsvarede sin afhandling “Possibilities and Limitations of Thermally Activated Building Systems - Simply TABS and a Climate Classification for TABS” mandag den 19/12 2016.


Relaterede Videoer  

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.