Foto fra artiklen "Assesment of Severely ASR Damaged Bridges: From Diagnosis to Structural Effects", publiceret i Proceedings of the 15th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in Concrete (15th ICAAR)

Ph.d.-afhandling giver nye svar på betonrevner i broer

mandag 20 mar 17

Kontakt

Ricardo Antonio Barbosa
Postdoc
DTU Byg
45 25 18 30
En ph.d.-afhandling fra DTU Byg giver ny indsigt i nedbrydning af beton i danske broer. Afhandlingen indeholder både test af betonkerner og armerede bjælker fra faktiske broer samt test af armerede betonplader, der er accelereret i et kontrolleret laboratoriemiljø.

Alkalikisel-reaktion, i fagsprog forkortet AKR, er en af de størst forekommende nedbrydningsmekanismer, både i Danmark og resten af verden. Gennem de seneste årtier er et stigende antal broer i Danmark blevet alvorligt skadet på grund af netop AKR i den beton, der er brugt i broerne.

En ph.d.-afhandling, der netop er blevet forsvaret på DTU Byg, bidrager til at dokumentere og forstå, hvordan AKR påvirker såvel de fysiske som de mekaniske egenskaber i beton, der har været udsat for skader forårsaget af denne type nedbrydning.

Ph.d.-afhandlingen “Influence of alkali-silica reaction on the physical, mechanical, and structural behaviour of reinforced concrete” er skrevet af Ricardo Antonio Barbosa. I afhandlingen har han både undersøgt betonkerner, som er udboret fra faktiske broer, og armerede betonplader, der er fremstillet og accelereret i et kontrolleret laboratoriemiljø.

Ph.d.-afhandlingen undersøger betonprøver fra tre forskellige broer. Prøverne havde tre ting til fælles: a) Et betragteligt antal AKR-revner blev observeret på og inden i bjælkerne; b) AKR-revnerne løb på langs i bjælkerne og c) AKR forekom i sandfraktionen.

Forskning på ubetrådt territorium

Ricardo Antonio Barbosas ph.d.-afhandling er et af de første forskningsresultater, der beskæftiger sig med, hvordan beton i broer reagerer på AKR-påvirkninger. Derfor indeholder afhandlingen en del nye opdagelser.

Afhandlingen har blandt andet påvist, at det er vigtigt at holde AKR-revnens retning for øje, når de mekaniske egenskaber af betonen skal bestemmes. Et overraskende fund i afhandlingen er nemlig, at trykstyrken kan være markant mindre i de betonkerner, der er udboret på tværs af AKR-revnerne (vertikale boringer) end dem, der er udboret langs revnerne (horisontale boringer).

Afhandlingen dokumenterer også, at man under kontrollerede og accelererede laboratorieomgivelser kan genskabe AKR-revnens retning der er observeret på broerne.

Ricardo Antonio Barbosa forsvarede sin afhandling mandag den 20. marts.


Relaterede Videoer  

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.byg.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=5d4fae35-0816-46f2-8198-2cb624dda60c&utm_device=web&utm_source=RelatedNews&utm_campaign=Her-tester-de-om-broerne-kan-baere
21 JANUAR 2019