Collage: Niels Treldal

Byggesektoren skal blive bedre til at kombinere teorier og metoder

tirsdag 17 okt 17

Erhvervs-ph.d. på DTU

DTU samarbejder med en række virksomheder i forbindelse med uddannelse af ph.d.-studerende.

Læs mere om erhvervs-ph.d. på DTU her.

Byggesektoren er præget af mange teorier og metoder, der ofte opfattes som alternativer til hinanden. En ny ph.d.-afhandling fra DTU Byg, der er skrevet i samarbejde med Rambøll, peger på, at det vil være gavnligt for byggesektoren at finde måder at integrere disse teorier og metoder frem for at udføre dem parallelt.

Byggeprojekter er karakteriseret ved ofte at være unikke, fragmenterede og med mange indbyrdes afhængigheder, hvilket gør det vanskeligt at anvende metoder fra andre industrier – såsom produktionsindustrien – hvor digitalisering og integration synes bedre implementeret.

Integration af projektinformation, designløsninger, projekteringsprocesser og projektorganisation i byggesektoren kan være en løsning til mere effektivt at skabe højtydende bygninger, men de aftalemæssige rammevilkår, der kan understøtte integrationen af disse processer, er stadig forholdsvis nyt i byggesektoren.

Digitalisering er en forudsætning for at understøtte en effektiv måde at arbejde på, men der er en række barrierer for implementeringen. En ny erhvervs-ph.d.-afhandling fra DTU Byg, der er lavet i samarbejde med Rambøll, fokuserer på, hvordan digitalisering kan være med til at øge produktiviteten i byggesektoren ved at integrere de nødvendige processer.

Afhandlingen "Digitalization as Driver for Standardized Specification and Design of Buildings" er skrevet af Niels Treldal og har til formål at øge forståelsen for sammenhængen mellem informationsbehov, standardisering og effektiv styring af projekteringsforløbet.

Bedre grundlag for effektiv planlægning og beslutning

Niels Treldals afhandling bygger på resultater fra tidligere forskning inden for informationshåndtering, projekteringsledelse og socio-teknisk videnskab og fokuserer især på at skabe et bedre grundlag for effektive planlægnings- og beslutningsprocesser.

I sin afhandling udvikler Niels Treldal et forslag til modularisering og udvidelse af nuværende informationsudvekslingsstandarder til byggesektoren for at opnå en effektiv standardisering.

På baggrund af resultaterne beskriver afhandlingen principper for, hvordan projektering kan udføres mere effektivt med specifikt fokus på flow af information og generering af værdi. De operationelle principper er desuden kombineret med socio-teknisk og reflekterende teori for at foreslå en metode til, hvordan information i projektering kan håndteres for at understøtte en effektiv proces.

For at opsummere resultaterne i projektet i et fælles bidrag til videre forskning og udvikling foreslår afhandlingen desuden en metodik, der indeholder informationsmodeller for byggeprojekters mission, funktion, produkt og proces (MFPP).

Metodikken er en pragmatisk tilgang til mere omfattende PLM-systemer, der anvendes i produktionsindustrien, og omfatter en fleksibel projekteringsproces. Den modulære, men også strukturerede tilgang i MFPP-metodikken giver mulighed for automatisering af krav til informationer, flowoptimering og automatisk identifikation af relationer mellem informationsmodeller. Dette vurderes at reducere barriererne for implementering af digitalisering of integration i byggesektoren.

Kombinerer en række teorier og metoder

Projektet gør brug af en række forskellige teorier og metoder, der tidligere er blevet evalueret individuelt i byggesektoren og fundet anvendelige. På baggrund af resultaterne i denne afhandling synes det klart, at disse teorier og metoder ikke bør betragtes som alternativer til hinanden, men som elementer i en integreret tilgang.

En vigtig udfordring for byggesektoren er at finde måder at integrere disse teorier og metoder i modsætning til at udføre disse parallelt og derved ikke opnå det nødvendige forbedringspotentiale. MFPP-metodikken kan tjene som bidrag til, hvordan flere perspektiver kan integreres i en fælles tilgang til effektiv projekteringsledelse.

Niels Treldal forsvarer sin afhandling "Digitalization as Driver for Standardized Specification and Design of Buildings" tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 13.00.

Relaterede Videoer  

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.