De ti modtagere af Boligfonden Kubens Spirekasse 2017 samt Boligfonden Kubens bestyrelse. Foto: Thorbjørn Hansen, Kontraframe.

Legater til unge skal hjælpe med at realisere DTU-projekter

tirsdag 18 apr 17

Kontakt

Nina Marie Sigvardsen
Ph.d.-studerende
DTU Byg
45 25 17 57

Kontakt

Kontakt

Jakob Brinkø Berg
Ph.d.-studerende
DTU Management Engineering
45 25 60 71
Boligfonden Kuben støtter vækstlaget inden for byggebranchen med uddelinger af legater fra Spirekassen. I år var seks ud af 10 legatmodtagere enten ansatte, studerende eller tidligere studerende på DTU.

Boligfonden Kuben uddeler hvert år 10 legater på hver 25.000 kroner gennem initiativet Spirekassen, som har til formål at støtte vækstlaget inden for byggebranchen.

Boligfonden Kuben har som mål at bidrage til udviklingen den danske byggesektors produktivitet og byggeriets kvalitet. De 10 legatmodtagere arbejder derfor alle inden for byggefeltet – dog i meget forskellige dele af det.

I år gik seks af de 10 legater til nuværende eller tidligere studerende og ansatte på DTU, som har fået værdifuld støtte til at realisere en række spændende projekter.

Test af træasker og loftpaneler

En af legatmodtagerne er Nina Marie Sigvardsen, der er ansat som videnskabelig assistent på DTU Byg. Hun arbejder til daglig med at undersøge, hvordan træaske kan bruges som delvis cementerstatning. Det er dette arbejde, hun har fået støtte fra Spirekassen til at realisere i et kommende ph.d.-projekt.

”Træaske er en ny type restaffald, som vi ikke kender så godt. Mine indledende forsøg viser, at der er stor forskel på kvaliteten og egenskaberne ved askerne alt afhængig af, hvilken type af træ som er brugt, og hvilken forbrændingsteknologi der er brugt. Derfor skal jeg i gang med at indsamle en masse asker, som i første omgang skal karakteriseres. Bagefter skal det vurderes, hvilke egenskaber som gør sig gældende for, hvorvidt asken kan bruges som ressource i nye byggematerialer eller ej,” fortæller Nina Marie Sigvardsen.

En anden modtager af et af Spirekassens legater er også ansat på DTU Byg. Eleftherios Bourdakis er ph.d.-studerende og arbejder med at undersøge en bestemt type loftpaneler, der kan bruges til at reducere energiforbruget i bygninger. Panelerne indeholder såkaldte faseskiftende materialer – på engelsk fase changing materials (PCM).

”Hovedformålet med min afhandling er at undersøge en konkret måde at reducere den energi, der bliver brugt til kølesystemer i bygninger. Jeg laver forsøg med tre forskellige typer af loftpaneler i et simuleret kontormiljø. Målet med forsøgene er at sammenligne en særlig paneltype, der indeholder PCM, med konventionelle paneler og analysere forskellene,” forklarer Eleftherios Bourdakis.

Forbedret samarbejde i byggebranchen

Flere af legatmodtagerne har fået støtte til projekter, der skal være med til at forbedre samarbejdet i byggebranchen. Det gælder blandt andet Jakob Berg Johansen, som er ph.d.-studerende på DTU Management Engineering. Han arbejder med at optimere sammensætningen af de virksomheder og hold, der skal arbejde sammen i en bygge- eller renoveringsproces.

”Når man skal sammensætte et team til et byggeprojekt, tager man ofte udgangspunkt i nybyggeri. Men rigtig mange projekter er i virkeligheden renoveringsprojekter. Det kan derfor være en udfordring at sammensætte et team med de rette ressourcer og kompetencer, særligt når bygninger skal renoveres bæredygtigt og samtidig være kompatible med smart city-løsninger. Derfor er der behov for værktøjer til at udvikle strategier for samarbejde, der både gælder bygherrer og leveranceteams inden for byggesektoren,” siger Jakob Berg Johansen om baggrunden for det værktøj til strategisk samarbejde i byggeriet, han har fået støtte til at realisere fra Spirekassen.

Modtagere af Spirekassens legater i 2017

Nina Marie Sigvardsen, videnskabelig assistent på DTU Byg: ”Anvendelse af træaske som delvis cementerstatning”

Eleftherios Bourdakis, ph.d.-studerende på DTU Byg: “Experimental study of PCM ceiling panels in office buildings”

Jakob Berg Johansen, ph.d.-studerende på DTU Management Engineering: ”Værktøj til strategisk samarbejde i byggeriet”

Lovisa Andersson, kandidatstuderende på DTU: ”Udvikling og in-situ test af elektoafsaltning af sandsten”

Maria de la cruz Herreros Alcantud, kandidatstuderende på DTU: ”BIMapping - Communication tool”

Anne de Nully, diplomingeniør i Byggeri og Infrastruktur fra DTU: ”Totaløkonomi og miljø - Et værktøj til rådgivere og bygherrer inden for byggeri”

Malte Harrig, arkitektstuderende: ”Den Mobile PausePavillon – En pause i det offentlige rum”

Mette Schelde Studio, arkitekt MAA: ”Udarbejdelse, støbning & udstilling af projektet ’Arkitoner’”

Tor Vig Panvil Hansen, orgelbygger: ”Orgelbyggerværksted og formidling af faget”

Nicholas Shurey, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering: “Exploring Artificial Illumination at Nørrebro Station”

Spirekassens legater blev uddelt den 29. marts 2017.

Læs mere om Boligfonden Kubens Spirekasse her.

Relaterede Videoer  

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.byg.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=50e72663-1406-4f36-a07a-edfe0a71b7fa&utm_device=web&utm_source=RelatedNews&utm_campaign=Her-tester-de-om-broerne-kan-baere
21 JANUAR 2019