Udviklingsmuligheder for solvarme

Der er mange muligheder for at forbedre solvarmeanlæg. På mødet præsenteres tre forskningsprojekter som undersøger nogle af mulighederne. Projekterne er støttet af Energistyrelsen inden for EUDP programmet og af Dansk Energi inden for ELFORSK-programmet.

I det internationale IEA (International Energy Agency) Task 54 projekt Price Reduction of Solar Thermal Systems klarlægges potentialet for billiggørelse af solvarmeanlæg ved at anvende plast. 

I projektet Hybridanlæg med jordvarmelager af stenmel til skoler og institutioner undersøges egnetheden af kombinerede solvarme-/varmepumpeanlæg. I IEA Task 58 projektet Material and Component Development for Thermal Energy Storage undersøges mulighederne for at anvende smeltevarmelagre til solvarmeanlæg. 

Efter præsentationerne inviteres deltagerne til at se DTU Bygs forsøgsområde med demonstrations solvarmeanlæg og med smeltevarmelagre under afprøvning.

Se programmet og tilmeld dig mødet her.

Tidspunkt

tor 14 dec 17
15:00 - 18:00

Arrangør

DTU Byg

Kontaktperson

Hvor

DTU Mødecenter, mødelokale S01
Anker Engelunds Vej 1,
2800 Kgs. Lyngby