Workshop på Grønlands Naturinstitut om Byggeri og infrastruktur i Arktis

Denne workshop er den sidste af fire workshops, der sætter fokus på, hvordan vi kan forberede os på et Arktis i forandring.

Workshop 4: Byggeri og infrastruktur

AACA rapporten peger på at der allerede nu er store klimamæssige udfordringer samt kapacitetsproblemer i forhold til infrastruktur i Arktiske områder og i Grønland i særdeleshed. Med årelange ventelister og et mange steder ikke (eller dårligt) fungerende realkredit marked er boligmangel en alvorlig udfordring. God byggeskik og fornuftige vedligeholdelses- og renoveringstiltag er afgørende for indeklima, sundhed og velvære. 

De grønlandske byer og bosteder er ø-drift samfund og meget afhængige af velfungerende transportinfrastruktur. Udbredelsen af permafrost med højt isindhold udgør allerede i dag en stor udfordring i forhold til drift og vedligehold af bl.a. veje i de nordlige kommuner, og disse problemer vil blive endnu større i fremtiden. Samtidig investeres der i disse år i nyetablering og renovering af havneanlæg, men ved vi hvilken effekt klimaforandringerne vil have på bl.a. havniveau, vind og bølger?

Workshoppen vil invitere deltagerne til at dele deres erfaringer med problemstillinger omkring konstruktion, drift og vedligehold af kritisk infrastruktur i Grønland, som basis for en diskussion af mulige løsninger på fremtidens problemer. Kan vi hente inspiration i de andre Arktiske lande, er kendt teknologi tilstrækkelig eller kan forskning bidrage til nye løsninger som evt. kan ende som eksportvarer/ydelser?
 

Tidspunkt

tor 13 sep 18
9:00 - 12:00

Arrangør

DTU Byg
Arctic DTU

Hvor

Pinngortitaleriffik - Grønlands Naturinstitut
Kivioq 2
Postboks 570
3900 Nuuk
Grønland


http://www.byg.dtu.dk/kalender/Arrangement?id=2ecc514c-9709-47a4-8ba3-cba9d8ced038
25 APRIL 2019