Databeskyttelse

Databeskyttelse og forskningsprojekter

DTU indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen, som trådte i kraft 25. maj 2018. Når der i forbindelse med forskningsprojekter skal indsamles personoplysninger iagttager og efterlever DTU forordningens generelle principper for databehandling. DTU's behandling af personoplysninger i forbindelse med forskningsprojekter overholder ligeledes de grundlæggende principper i den internationale sikkerhedsstandard ISO27001 for informationssikkerhed.

DTU behandler oplysninger indsamlet i forbindelse med forskningsprojekter med hjemmel i persondataforordningens artikel 6 og 9 samt databeskyttelseslovens § 10. Du har som registreret en række rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger i forskningsprojekter. Du har eksempelvis, som registreret, ret til at blive oplyst om, hvorvidt der indsamles og behandles personoplysninger om dig i forbindelse med DTU's forskningsprojekter. Som registreret har du også mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at dine oplysninger bliver behandlet i strid med reglerne i persondataforordningen. Du kan læse mere om dine rettigheder, som registreret på Datatilsynets side om forskning https://www.datatilsynet.dk/emner/forskning-og-statistik/generelt-om-forskning-og-statistik/.   

Du skal, som udgangspunkt, som registreret underrettes, når DTU behandler personoplysninger om dig. Du kan finde de udfyldte underretningsdokumenter for hvert forskningsprojekt længere nede på siden.

ABC - Arktisk byggeskik


Projektansvarlig: Tove Lading

ABC-Underretning-om-indsamling-af-personoplysninger

Kontakt

Stine Skipper
Faglig leder, chefkonsulent
DTU Byg
45 25 17 64
http://www.byg.dtu.dk/forskning/databeskyttelse
23 MARTS 2019