Forskning på DTU Byg

Forskningsemner defineret ved DTU Byg

Nedenstående er de forskningsemner (hovedindsatsområder), sektionerne ved DTU Byg har defineret. Emnerne bliver undersøgt gennem forsknings- og ph.d.-projekter ved instituttet. 

Sektion for Konstruktioner og Sikkerhed

Laster og sikkerhed, Konstruktionsdesign, Konstruktionsanalyse, Konstruktionsdynamik, Konstruktioner i Arktis

Sektion for Design og Processer

Bygnings- og anlægsdesign, Bygge- og anlægsteknik, BIM og digitalisering, Byggeprocesser og udførelse, Arktisk byggeteknik

Sektion for Energi og Installationer

Bygningsenergi, Bygningsinstallationer, Sol og bygninger, Smart cities, Bygningsenergi/installationer i Arktis

Sektion for Indeklima

Luftkvalitet, Luftstrømning og ventilation, Termisk komfort, Akustik, Lys, Indeklima i Arktis

Sektion for Geoteknik og Geologi

Geoteknik, Geologi, Belægningsteknik, Bygningsbrandteknik, Bjergartsmekanik, Permafrost og fundering i Arktis

Sektion for Materialer og Holdbarhed

Bygningsfysik og fugt, Beton, Korrosion, Geofysik, Et nyt byggemateriale, Printede byggematerialer, Genbrug / opgradering, Fugt i arktisk byggeri

Center for Indeklima og Energi, ICIEE

Indeklimaets betydning for komfort, sundhed og præstationer, Ventilation, Hospitals ventilation, Termisk komfort, Indeklima og luftkvalitet i flyvekabiner

Center for Arktisk Teknologi, ARTEK

Arktisk teknologi, Byggeri på permafrost, Arktisk affaldshåndtering, Vedvarende energikilder i Arktis, Grønlands samfunds- og uddannelsesforhold, Råstoffer og råstofudvinding i Arktis

 

http://www.byg.dtu.dk/forskning
17 DECEMBER 2018