Forskning på DTU Byg

Forskningsemner defineret ved DTU Byg

Nedenstående er de forskningsemner (hovedindsatsområder), sektionerne ved DTU Byg har defineret. Emnerne bliver undersøgt gennem forsknings- og ph.d.-projekter ved instituttet. 

Sektion for Bærende Konstruktioner:
Brokonstruktioner, Bærende konstruktioners design,
stabilitet og udmattelse, Sikkerheds- og risikoberetning,
Vindteknologi 

Sektion for Bygningsdesign:
Byggeteknisk design, Brandteknik og -sikkerhed, Bygningsinformations
modellering (BIM), Bæredygtige, lette betonkonstruktioner, Byggematerialers
materialefysiske egenskaber, Byggematerialer - beton, Byggematerialers fugttransport og -binding

Sektion for Bygningsenergi:
Energirigtigt byggeri, Solvarmeanlæg, Energisimulering, Fjernvarme,
Hygrotermisk bygningsfysik, Energirenovring, Glas og glaskonstruktioner
Sektion for Indeklima og Bygningsfysik
Indeklimaets betydning for komfort, sundhed og præstationer, Ventilation, 
Hospitals ventilation, Termisk komfort, Indeklima og luftkvalitet i
flyvekabiner
Sektion for Geoteknik og Geologi:
Olieudvinding, Geotermi, Permafrost, Vindmøllefundamenter,
Geoteknik og dybe udgravninger/tunneler
Center for indeklima og Energi, ICIEE::
Indeklimaets betydning for komfort, sundhed og præstationer, Ventilation, 
Hospitals ventilation, Termisk komfort, Indeklima og luftkvalitet i
flyvekabiner
Center for Arktisk Teknologi, ARTEK
Arktisk teknologi, Byggeri på permafrost, Arktisk affaldshåndtering,
Vedvarende energikilder i Arktis, Grønlands samfunds-
og uddannelsesforhold, Råstoffer og råstofudvinding i Arktis