Tegning: Christensen & Co Arkitekter A/S

Laboratorier på DTU Byg

DTU Byg råder over en række laboratorier og testhaller, der bruges til forskning og undervisning.

DTU Byg råder over flere laboratorie- og forsøgsfaciliteter; lige fra store forsøgshaller til afprøvning af bygningskonstruktioner i fuldskala over mindre laboratorier med elektronmikroskoper til materialeundersøgelser. På instituttet findes også udendørs prøvestande med afprøvning af solfangere mv.  

Faciliteterne understøtter forskning og undervisning i sektionerne og på de enkelte uddannelser og anvendes desuden til eksperimentelle studenter- og ph.d.-projekter.  

DTU Byg råder på nuværende tidspunkt over disse laboratoriefaciliteter:

  • Arktisk Lab
  • ByggematerialeLab
  • BrandLab
  • BygningsenergiLab
  • BetonLab
  • Structural Lab
  • VejLab
  • GeoLab
  • IndeklimaLab
  • UndervisningsLab

Se en generel beskrivelse af DTU Bygs værksted-, laboratorie- og forsøgsfaciliteter her.

Kontakt

Henrik Stang
Vicedirektør, professor, konstitueret sektionsleder
DTU Byg
45 25 17 35
http://www.byg.dtu.dk/Om_Instituttet/Laboratorier_paa_DTU_Byg
12 NOVEMBER 2018