Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2016
01 JUL

Genbrug af bygningskomponenter gavner både miljø og byggeomkostninger

Der er store besparelser at hente ved at genbruge bygningskomponenter i deres oprindelige form frem for eksempelvis at knuse dem og genanvende dem som vejfyld og lignende...

Bygningsdesign Bygningskonstruktion Livscyklusanalyse Affaldshåndtering
28 JUN

Tværfaglig tilgang til bygge- og anlægsforskning giver nye muligheder for samarbejde

Til august er DTU Byg vært for en international konference og en række ph.d.-kurser, der skal give et samlet bud på nutidens og fremtiden udfordringer og muligheder inden...

Byggematerialer Bygningsdesign Elektrokemi Bygningskonstruktion Polarforskning Råstoffer og råstofudvinding Geologi Indeklima
24 JUN

Konsekvensbaseret design øger bevidstheden om ydeevne tidligt i bygningsprocesser

I kølvandet af kompromisløse krav til bygningers energiforbrug og indeklima er bygningsdesign en mere omfattende opgave end for bare få år siden. Et nyt ph.d.-projekt fra...

Bygningsdesign
23 JUN

Fundamenter til havvindmøller under forskningsluppen

Energiproduktionen fra havvindmøller forventes at tidoble over de næste 10 år. Et nyt ph.d.-projekt fra DTU Byg sætter fokus på nye muligheder inden for design af fundamenter...

Skibe og off-shore-konstruktioner
17 JUN

Energieffektivitet ved lavere fjernvarmetemperatur kan forenes med god hygiejne

Der er hårdt brug for nye energieffektive og økonomiske metoder til at dække varmebehovet, hvis Danmark skal nå sin målsætning om at blive fri for fossile brændsler i 2050...

Vandforsyning Sundhed og sygdomme Energieffektivisering
16 JUN

Ph.d.-afhandling belastningstester perlekædebroer i fuld skala

Perlekædebroen er en særlig konstruktion udviklet af DTU Byg. En ny ph.d.-afhandling opstiller beregningsmodel for brotypen og belastningstester den i fuld skala.

Brokonstruktion Byggematerialer
14 JUN

Ingeniører med arktiske kompetencer er i høj kurs

En arktisk ingeniør har netop vundet en international pris for sit arbejde med et stort havneprojekt i Nuuk. Vi har behov for flere af hans slags i fremtiden for at dække...

Polarforskning Kyster og havne
07 JUN

Vandret ventilationssystem kan øge brandsikkerheden i tunneller

En videnskabelig assistent fra DTU Byg har vundet en international pris for sit arbejde med at udvikle et vandret ventilationssystem til tunneller. Formålet er at kontrollere...

Brandteknik og brandsikkerhed
06 JUN

Nyt koncept giver beslutningsstøtte til bygherrer i renoveringsprojekter

Ny ph.d.-afhandling præsenterer et koncept, der skal give beslutningsstøtte til bygherrer og undersøger samtidig, hvordan bæredygtig bygningsrenovering kan faciliteres...

Byggeproduktion og byggeledelse
24 MAJ

Salt og solvarme kan opvarme fremtidens huse

Salt og solvarme kan bruges som erstatning for fossile brændsler til opvarmning af huse. Ny ph.d.-afhandling tester to prototyper, hvor solenergi lagres i en saltforbindelse...

Energilagring Solenergi Energiproduktion Energieffektivisering

Nyheder

DTU Byg i pressen

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.