Posterprogram Innovation Day 2013

Udviklingsområder 

ZeroWaste Byg
Byggematerialer med nye egenskaber udviklet med udgangspunkt i anvendelse af sekundære ressourcer er i fokus. Hvilke karakteristika ved de sekundære ressourcer leder til de forskellige egenskaber for de færdige byggematerialer? Dette spørgsmål er helt centralt for gruppens forskning og udvikling. Innovation og nytænkning er i højsædet med fokus på at udnytte specielle, identificerede egenskaber til design af nye materialetyper. Udstillingen viser en screening til vurdering af anvendelse af bioaske i tegl samt optimering af æstetiske og tekniske egenskaber ved anvendelse af slamaske i beton.
Præsenteres af: Lisbeth Ottosen, Annemette Kappel, Wan Chen, Babora Krejcirkova

 Bæredygtige lette Betonkonstruktioner
The development area “Sustainable Light Concrete Structures” gives solutions to current, important challenges in the building sector. Solutions – not only theoretical within a narrow fields of technology – but representing a cross-disciplinary rethinking of building structures in a context of application where the relevant functional requirements are considered simultaneously. In addition, solutions are given to problems, which so far have hindered application of a number of promising new technologies such as high- strength concrete and carbon fibre reinforcement.
Præsenteres af: Kristian D. Hertz, Philip Skov Halding, Mia Schou Møller Lund

  Solar Decathlon 2014
Projektets formål er at skabe ny viden og opmærksomhed om lavenergibyggeri og brug af vedvarende energi til opvarmning og køling af vores bygninger – med fokus på solenergi. Målet er at demonstrere, at en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi er såvel praktisk som økonomisk mulig. DTU deltager for anden gang sammen med 19 andre universiteter fra hele verden i den prestigefyldte internationale konkurrence ”Solar Decathlon”. DTU’s og samarbejdspartnernes første bud på fremtidens bæredygtige, selvforsynende hus blev i september 2012 præsenteret i Madrid. Nu deltager et nyt hold studerende i 2014 konkurrencen, hvor energi-plus huset skal præsenteres i Paris i 2014.
Præsenteres af: Christian RønneMaterialer

Elektrokemiske processer til bygningsbevarelse og behandling af partikulært affald
Bygningsbevarelse og partikulært affald er ikke to emneområder, som almindeligvis indgår under samme overskrift. Forskningsgruppen E-Kin på DTU Byg arbejder imidlertid indgående med begge emner. Her er den fælles faglige ramme udnyttelse af elektrokemiske processer. Ved at påtrykke et elektrisk felt til et fugtigt porøst eller partikulært materiale er det muligt at opnå en betydelig massetransport af ioner eller vand. Dette kan f.eks. anvendes til saltfjernelse fra historisk murværk, bremsning af opstigende grundfugt, udvinding af fosfor fra slamaske eller spildevand samt tungmetalfjernelse fra jord, sedimenter og asker.
Præsenteres af: Gunvor Marie Kirkelund, Benjamin Ebbers; Raimon Perez

At Tænke bæredygtighed i relation til æstetik – Facader i Beton-Keramik
Jeg vil designe byggematerialer som foruden mekaniske, statiske og kemiske nye egenskaber også er materialer vi vil kysse og favne. Det er med det afsæt jeg har udviklet specifik keramisk glaseret beton til betonbyggeri. Det er med den baggrund at jeg har udfoldet den som fremtidens facadepaneler som forholder sig til bæredygtighed i relation til kvalitet og holdbarhed. Specifik keramisk glaseret beton er rettet imod fremtidens keramik som kan bøje, holder længere og hvis storskala dimensioner kan tale med betonelementbyggeriets æstetiske egenart. Bæredygtighed handler også om kvalitet.
Præsenteres af: Anja Bache

Multi- physics Modeling of Porous materials
Multi-physics modeling, based on continuum theories is widely used and in general accepted as a valuable tool within different research fields, e.g in materials science, chemical engineering, soil mechanics, and bio mechanics. The general approach for this type of models enables cross disciplinary coupling. In this case a coupled mass transport and chemical equilibrium model is established for modeling of deterioration mechanisms in cement based materials. The output from the model can be used for service life estimation in the design phase and maintenance planning.
Præsenteres af: Mads Mønster Jensen

Alkalikiselreaktioner i armerede betonkonstruktioner
I dag findes omkring 600 betonbroer i Danmark, som enten har udviklet alkalikiselreaktioner (AKR), relaterede betonskader eller er i fare for at udvikle AKR-skader. I det igangværende ph.d.-projekt vil AKR- skadet betons trykstyrke blive korreleret med bøjningsstyrken, spaltetrækstyrken, forskydningsstyrken og gennemlokningsstyrken. I den sammenhæng vil betonens styrkeegenskaber blive korreleret med orienteringen af de AKR udviklede revner. Revneorienteringens betydning er meget stor og afhænger af betonbroens udformning og lastpåvirkning. Bedre forudsigelse af AKR angrebne broers bæreevne vil muliggøre udvikling af optimerede vedligeholdelses- og reparationsplaner med bedre sikkerhed og nedsættelse af totaløkonomien til vedligeholdelse af de potentielt AKR-angrebne konstruktioner.
Præsenteres af: Kurt Kielsgaard Hansen og Ricardo Antonio BarbosaGeologi og Geoteknik 

Geotekniske udfordringer
Vi arbejder med geotekniske udfordringer i form af vanskelige jordbundsforhold, og specielle konstruktioner og deres samvirkning med jordbunden. Det eksemplificeres ved 1) forsøg og studier af Paleogent ler, som er udbredt i om omkring Fehmern Bælt, Lillebælt og Østjylland og hvor der er et stort datagrundlag fra projektet med den faste forbindelse over Fehmern Bælt og 2) ved teoretisk og numerisk modellering af samvirkning mellem sand og store pæle til fx vindmøllefundamenter.
Præsenteres af: Anette Krogsbøll og Ole Hededal

 Reservoirgeologi
Elastic moduli of minerals are key properties for interpreting information from geophysical data. Currently, the elastic moduli of minerals are largely guess-work except for the most common minerals as quartz and calcite. The aim of the project is to develop a procedure for estimating mineral moduli of minerals directly from polished sections. The procedure is using force mapping in an atomic force microscope for obtaining the elastic response combined with knowledge of the mineralogy from backscatter electron microscopy.
Præsenteres af: Ida Lykke Fabricius og Katrine Alling Andreasen

Lokale ressourcer i grønlandske byggematerialer
Ved Center for Arktisk Teknologi arbejdes der med teknologisk udvikling for og med det grønlandske samfund. Udvikling af byggematerialer forudsætter at de kan holde til det barske klima, samt at de skal accepteres i befolkningen. Der er flere grønlandske materialeressourcer, både naturlige og affaldsprodukter, som kan erstatte de nuværende som bliver importeret. Industrimulighederne indenfor olie/gas og mineraler i Grønland gør at der kan blive et større behov for byggematerialer til ny infrastruktur som veje, havne og bygninger.
Præsenteres af: Gunvor Marie Kirkelund, Louise J. Belmonte


Konstruktioner 

 Numerisk Modellering af Bærende Konstruktioner
Udvikling af generelle værktøjer til konstruktionsanalyse baseret på FEM under hensyntagen til materialemæssige og geometriske ikke-lineariteter. Materialebeskrivelsen spænder fra elastisk til plastisk og fra sammenhængende til revnet, såvel for isotrope materialer som for kompositter. Analyseværktøjerne dækker statik, dynamik, stabilitet, multifysisk interaktion og ideal-plastisk optimering.
Præsenteres af: John Forbes Olesen, Peter Noe Poulsen

Structural health monitoring with digital images
Structural health monitoring is emerging as an important tool to help engineers improve the safety, maintainability, reliability, and robustness of critical structures and assists infrastructure owners with timely information for the continued safe and economic operation of their structures or those affected by their construction activities. Researchers at DTU BYG have developed a new monitoring method, which is based in digital images taken of the structure and a number of initial demonstration projects will be presented. Focus of application of this technology is on civil infrastructure, such as bridges, tunnels and industrial facilities.
Præsenteres af: Gregor Fisher, Christos Georgakis

Climate and large cable-supported bridges: influence of atmospheric icing on aerodynamic performance of bridge cables
It has been observed that climate change may lead to an increased number of icing events on civil engineering structures. This phenomenon is in particular relevant for large cable-supported bridges. Specific climatic boundary conditions are known to add load to the cable or to induce aerodynamic excitation leading to large amplitude vibrations. A newly developed wind tunnel facility allows studying this particular phenomenon comprehensively and reveals unique insight in the icing process and its effect on the aerodynamic performance of contemporary and future bridge cable designs.
Præsenteres af: Holger Koss

Glass for structural load-carrying applications
Glass as a material has been dated back to around 5.000 years B.C. In spite of this, glass in structural applications is still a very active research area. This has to do with that glass have only been used for load- carrying structural applications the last couple of decades. The material itself is brittle which leads to some difficulties when used for load-carrying structures, however, state-of-the-art research is dealing with the possibilities to improve the apparent strength of the glass and also to increase the ductility for structural elements by adding reinforcement.
Præsenteres af: Jens Henrik Nielsen

Fibre reinforced polymers solving the demands set by a modern society
Some of the major challenges in the future modern society are construction methods which can provide: i) faster construction time, ii) reduce traffic delays, iii) efficient repair and strengthening of existing structures and iv) reduced CO2 emissions. The use of low weight- and high strength fibre reinforced polymers can solve a large part of these challenges. Research on anchorage technologies is ongoing at DTU BYG, which upgrade the FRP material to be less fragile in the anchorage zone and provide desired stress transfer to the structure. The outcome will be a wide range of systems which can be used for prestressing, upgrading the infrastructure, off-shore structures, wind turbines etc.
Præsenteres af: Jacob W. Schmidt

Distortional Mechanics of Thin-Walled Structures
Thin-walled members are often used in the civil, mechanical and aerospace industry due to the effective use of the materials. Because of an increased use there has been increased focus on optimization and more detailed calculations. The present research deals with a novel theory concerning more detailed calculations in the context of distortion of the cross section. The new theory is a considerable theoretical improvement which can provide fast analysis of complex dynamic problems and stability related issues. Thus making it a good alternative to classical and time consuming finite element calculations.
Præsenteres af: Michael Joachim Andreassen og Jeppe Jönsson

Multi-scale deterioration modelling for sustainable civil engineering infrastructure
Decisions to maintain physical infrastructure have decades-long consequences for our collective environmental, social, and economic sustainability. In particular, decision-making criteria (limit states) which trigger maintenance actions throughout a deteriorating infrastructure’s life cycle have a significant influence on the cumulative sustainability footprint. A number of technical limit states can be defined for a deteriorating concrete structure, which consequently leads to an analogous range of sustainability impacts. Purpose of this research is to develop a modelling framework that allows for improving the basic understanding possible optimisation of limit states with respect to sustainability.
Præsenteres af: Alexander Michael

Bæredygtigt Byggeri

Building Information Modeling (BIM)
Building Information Modelling (BIM) represents a new approach within the Architecture, Engineering, and Construction (AEC) industry, one that encourages collaboration and engagement of all stakeholders on a project. BIM can be viewed as a digital process that includes all aspects, disciplines, and systems of a building – from design development to operation and maintenance.
Præsenteres af: Thomas Mondrup og Jan Karlshøj

Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri

Byggebranchen har gennem de seneste 20 år øget investeringer i software, uddannelse og tilpasset arbejdsprocesser for at øge brugen af informationsteknologi, og dog viser branchen en lav produktivitetsstigning. For at fremme denne indførte staten i 2007 obligatoriske krav om brug af it i byggeprojekter i statslige og senere alt offentligt og alment byggeri. Projektets formål er at måle produktivitetseffekter ved den øgede brug af it at få virksomhederne til at investere mere i de nye teknologier.

Præsenteres af: Jan Karlshøj

Solar Decathlon 2012
DTU joined the international student competition Solar Decathlon Europe 2012 with the house, Fold. The HVAC system of Fold consists of a combination of well-known technologies and less mature technologies in order to achieve innovative, efficient and sustainable solutions, such as coupling of radiant heating/cooling systems with ground, utilization of photovoltaic/thermal panels, natural ventilation, and direct utilization of hot water in dishwasher, clothes washer and dryer. Due to its unique characteristics the house performs as a “plus” energy house on annual basis (simulation results, for Copenhagen and Madrid).
Præsenteres af: Ongun Kazanci og Bjarne W. Olesen

Connovate – Bæredygtige betonelementer
Thin-walled High Performance Concrete Sandwich Panels (HPCSPs) are an interesting option for future low or plus energy buildings. Thin-walled HPCSPs are structural, elements for exterior walls in multi-stories residential, commercial and warehouse buildings. Apart from the high structural and thermal performance, HPCSPs have several additional beneficial features such as proven durability, fast erection, and attractive architectural appearance. In collaboration with Connovate a HPCSP system is currently developed and optimized with the support from ‘Højteknologifonden’.
Præsenteres af: Karsten Bro

Thermo Active Building Systems - Optimization of performance using post occupancy survey combined with analysis of data from Building Management System
Thermo Active Building Systems (TABS) are increasingly used for heating and cooling of non-industrial buildings. The current project conducted at DTU BYG is focused on optimization of TABS performance to provide not only low energy use but also high class indoor environment. Currently two Danish office buildings are involved in the project. The aim of the presentation at Byg Innovation day is to attract more building owners/developers or other relevant stakeholders to increase the number of evaluated buildings.
Præsenteres af: Jakub Kolarik

  Designing Smart Livable Cities – Design Methods based on technical scientific Knowledge
For the last decade new design methods in architecture and engineering have been developed in order to meet the demand for low energy buildings. But DTU research has demonstrated that the urban layout has a significant influence on the energy balance and indoor climate of buildings. Climate change and rapid urbanization also place focus on the urban design. DTU has simulation software that can inform a design process on an urban scale concerning the rain, flooding, traffic, wind, daylight, sunlight etc. All this engineering knowledge must be activated in the design of cities in the future and a unique collaboration between DTU civil engineering, DTU environment, DTU management and DTU transport forms the platform for developing highly innovative design methods for the urban scale.
Præsenteres af: Lotte Bjerregaard Jensen Peter Steen Mikkelsen, Thomas Alexander Sick

Nielsen, Per Sivertsen og Susanne Balslev Nielsen


Smart Energy Cities
Cities are very dens in regards to people, hence energy use and infrastructures. A solution to our environmental challenges within the energy area must be solved also for cities, where density can be the key for solutions. An example is intelligent monitoring to make intelligent control systems that utilize cross energy system synergies and energy savings. Within this complex, the building offers an important contribution to the overall solutions through energy savings, storage and local production. The question arises, where a balance can be found for such a complex system network like the cities. The development area “Smart Cities” aims at researching these topics through data management, modeling and decision support methods.
Præsenteres af: Alfred Heller

Hvad med Dagslys?
Hvordan kan man skabe helhedsorienterede guidelines for renovering ved at fokusere på dagslyset som det primære virkemiddel? Projektet undersøger hvordan dagslys kan medvirke til at skabe værdi gennem arkitektur, sundhed, trivsel, energi og økonomi, og udarbejder konkrete guidelines for renovering i by, bygnings og bolig-skala understøttet af simulationsstudier af dagslys og energiforbrug. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Henning Larsen Architects, Algreen Arkitekter og KADK og er nomineret til Sustainia top 100 solutions Award.
Præsenteres af: Peter Andreas Sattrup

Nordic Built Challenge
Innovation i designmetoder udarbejdet i samarbejde med JJW/KADK, Witraz og Rambøll i forbindelse med projektkonkurrencen Nordic Built om bæredygtig renovering. Projektet kombinerer digitale metoder (BIM) til klimadesign og energioptimering med livscyklus analyser af bygningsmaterialer, -komponenter og- elementer for at forbedre beslutningsgrundlaget mht energi og miljø for skitseringen af et renoveringskoncept. De 2 resulterende projekter blev præmieret i den internationale konkurrence Nordic Built Challenge
Præsenteres af: Peter Andreas Sattrup

Urbania Competition – Sustainable transformation of districts and buildings

Innovation i undervisnings- og design metoder. Hvad ville du gøre, hvis du skulle ombygge og energirenovere din studiekammerats projekt, som om det havde været udsat for 25års slid og forfald? Hvad ville du lære om dit eget projekts mangler, når det bliver taget under kærlig behandling af dine medstuderende? Dette nye undervisningskoncept blev anvendt i en tværfaglig workshop og studenterkonkurrence med studerende fra DTU og KADK gav interessante pædagogiske og design metodiske resultater.

Præsenteres af: Peter Andreas Sattrup, Lotte Bjerregaard, Toke Rammer Nielsen


Indeklima

 
Personal ventilation 

Den personlige ventilation er placeret ved hver enkelt bordplads, hvor indblæsningsåbningen kan bevæges hen over bordet eller pc’en. Ren luft indblæses gennem en indlæsnings armatur tæt ved personen. Størrelse og retning af den indblæste volumenstrøm kan reguleres individuelt ved en lille knap. Den personlige ventilation giver mennesker på arbejdspladser med en øget præstationsevne, nedsat sygefravær, en forbedret termisk komfort. Reduktion af energiforbrug til køling og transport af luften forventes. Personlig ventilation er paradigme skift i ventilation af bygninger.

Præsenteres af: Arsen K. Melikov, Zhecho Bolashikov

Hospital Bed Integrated Ventilation and Cleaning Unit (HBIVCU)

The fast appearance of airborne diseases and bio-terrorism increases the need for better ventilation of spaces. Present ventilation strategies based on dilution fail to provide healthy and energy efficient indoor environment. A novel hospital bed integrated ventilation and cleaning unit capturing locally and annihilating the pathogens close to their origin (the breathing zone of a sick occupant) was developed. Thus the risk from airborne cross-infection is greatly reduced and there is great potential for energy savings due to reduced amount of the supplied clean conditioned air.

Præsenteres af: Arsen K. Melikov, Zhecho Bolashikov

Wearable personalized ventilation (PV)
Novel wearable personalized ventilation incorporated in the microphone of a headset unit is developed. It supplies filtered and cleansed from pathogens room air (up to 0.5 L/s) in the breathing zone of the occupant thus reducing exposure to pollutants and airborne cross-infection. Wearable PVs will lead to substantial energy saving compared to ventilation of the entire room volume. The wearable PV can be used in places where occupants wear headsets due to their occupational or recreational activities, i.e. banks, call centers, libraries, transportation vehicles, etc.
Præsenteres af: Zhecho D. Bolashikov, Arsen K. Melikov

Passive ventilation with heat recovery and night cooling
Passive ventilation is a special type of hybrid ventilation that combines the advantages of both natural and mechanical ventilation to achieve flow control and thermal comfort and heat recovery with low power consumption at the same time. By separating intake and exhaust the ventilation system can be designed for maximum assistance from natural forces of stack and wind. Conventional heat recovery would obstruct the airflow; consequently heat exchangers made from plastic tubing with extremely low pressure loss were developed. The system runs in building 118 today
Præsenteres af: Christian Anker Hviid

 

http://www.byg.dtu.dk/Innovation_og_myndighedsbetjening/Posterprogram_Innovation_Day_2013
20 MARTS 2019