Institut for Byggeri og Anlæg

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Instituttets mission er undervisning, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. Instituttet bidrager gennem byggeteknisk vidensudvikling til social og kommerciel værdiskabelse.

Læs mere

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

DTU Byg udfører forskning, udviklingsarbejde, forskningsbaseret rådgivning, ph.d.-projekter og studenterprojekter sammen med erhvervsvirksomheder. Instituttet forsker blandt andet i byggeteknik, bygningskonstruktioner, byggematerialer, indeklima, geoteknik, geologi samt bygningsenergi og -fysik.

Læs mere

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Instituttet udvikler skræddersyede efteruddannelsestilbud i samarbejde med virksomheder og kursusudbydere.

Læs mere

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Instituttets forskning beskæftiger sig med mange af byggeriets sider. Vi strækker os fra brand til solenergi og fra superlette konstruktioner til bæredygtigt byggeri og arktisk teknologi.

Læs mere

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Instituttet har defineret en række udviklingsområder for at øge aktiviteterne inden for innovation og forskningsbaseret rådgivning. Områderne fokuserer på de store udfordringer, samfundet står overfor - med bæredygtig udvikling som det overordnede tema.

Læs mere

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Instituttet tilbyder bygningsrelevant viden gennem alt fra enkelt kurser, diplom- og civilgrader til kompetencegivende masteruddannelser.

Læs mere

Bæredygtige Konstruktioner

Bæredygtige Konstruktioner arbejder med udvikling af såvel kendte konstruktionsteknologier som fx sandwich-elementer som nye super-lette konstruktioner.

ZeroWaste Byg

ZeroWaste Byg arbejder med at genanvende affald fra industrien i nye, bæredygtige byggematerialer.

Danish Building Academy

Studerende kvalificeres til praksis samt til at knytte tættere bånd mellem universitetet og aftagere gennem aktive og levende innovative samarbejder.
Tegning: Juul l Frost Arkitekter

DTU Byg er i gang med at opgradere sin eksperimentelle infrastruktur.

Se mere om de nye bygninger her.