Institut for Byggeri og Anlæg

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Instituttets mission er undervisning, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. Instituttet bidrager gennem byggeteknisk vidensudvikling til social og kommerciel værdiskabelse.

Læs mere

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

DTU Byg udfører forskning, udviklingsarbejde, forskningsbaseret rådgivning, ph.d.-projekter og studenterprojekter sammen med erhvervsvirksomheder. Instituttet forsker blandt andet i byggeteknik, bygningskonstruktioner, byggematerialer, indeklima, geoteknik, geologi samt bygningsenergi og -fysik.

Læs mere

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Instituttet udvikler skræddersyede efteruddannelsestilbud i samarbejde med virksomheder og kursusudbydere.

Læs mere

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Instituttets forskning beskæftiger sig med mange af byggeriets sider. Vi strækker os fra brand til solenergi og fra superlette konstruktioner til bæredygtigt byggeri og arktisk teknologi.

Læs mere

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Instituttet har defineret en række udviklingsområder for at øge aktiviteterne inden for innovation og forskningsbaseret rådgivning. Områderne fokuserer på de store udfordringer, samfundet står overfor - med bæredygtig udvikling som det overordnede tema.

Læs mere

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Instituttet tilbyder bygningsrelevant viden gennem alt fra enkelt kurser, diplom- og civilgrader til kompetencegivende masteruddannelser.

Læs mere
MSSCE

DTU Byg er vært for Materials, Systems and Structures in Civil Engineering - en international konference samt ph.d.-kurser, der afholdes i august 2016.

Sektioner og Centre ved DTU Byg

Sektion for Bygningsdesign                 

Sektion for Geoteknik og Geologi  

Sektion for Bygningsenergi

Sektion for Indeklima og Bygningsfysik
(Siden er under opbygning)

Sektion for Bærende Konstruktioner

Sektion for Arktisk Teknologi og Bæredygtige Løsninger
(Siden er under opbygning)

Center for Arktisk Teknologi, ARTEK

Internationalt center for Indeklima og Energi, ICIEE

Foto: DTU Byg

Hvert år uddeler DTU stipendiet HC Ørsted Postdoc til særligt talentfulde unge forskere.

Ansøgningsfrist: 23/2 2016.

 

Området omfatter udvikling af såvel kendte teknologier såsom sandwich elementer og de nye super-lette konstruktioner.

 

 

Nyt udviklingsområde anvender affald fra industrien i nye bæredygtige byggematerialer.

  

 

 

Studerende kvalificeres til praksis samt til at knytte tættere bånd mellem universitetet og aftagere gennem aktive og levende innovative samarbejder.


ReBuild er en platform på DTU Byg for forskning, undervisning og innovation for bæredygtig transformation af det byggede miljø.

 

 

Embrace studerende

Præsentationer og referater fra konferencer, seminarer og workshops, som har været afholdt på DTU Byg.