Institut for Byggeri og Anlæg

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Instituttets mission er undervisning, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. Instituttet bidrager gennem byggeteknisk vidensudvikling til social og kommerciel værdiskabelse.

Læs mere

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

DTU Byg udfører forskning, udviklingsarbejde, forskningsbaseret rådgivning, ph.d.-projekter og studenterprojekter sammen med erhvervsvirksomheder. Instituttet forsker blandt andet i byggeteknik, bygningskonstruktioner, byggematerialer, indeklima, geoteknik, geologi samt bygningsenergi og -fysik.

Læs mere

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Instituttet udvikler skræddersyede efteruddannelsestilbud i samarbejde med virksomheder og kursusudbydere.

Læs mere

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Instituttets forskning beskæftiger sig med mange af byggeriets sider. Vi strækker os fra brand til solenergi og fra superlette konstruktioner til bæredygtigt byggeri og arktisk teknologi.

Læs mere

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Instituttet har defineret en række udviklingsområder for at øge aktiviteterne inden for innovation og forskningsbaseret rådgivning. Områderne fokuserer på de store udfordringer, samfundet står overfor - med bæredygtig udvikling som det overordnede tema.

Læs mere

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Instituttet tilbyder bygningsrelevant viden gennem alt fra enkelt kurser, diplom- og civilgrader til kompetencegivende masteruddannelser.

Læs mere

Sektioner og Centre ved DTU Byg

Sektion for Bygningsdesign                 

Sektion for Geoteknik og Geologi  

Sektion for Bygningsenergi

Sektion for Indeklima og Bygningsfysik
(Siden er under opbygning)

Sektion for Bærende Konstruktioner

Sektion for Arktisk Teknologi og Bæredygtige Løsninger
Siden er under opbygning)

Center for Arktisk Teknologi, ARTEK

Internationalt center for Indeklima og Energi, ICIEE

Præsentationer og referater fra konferencer, seminarer og workshops, som har været afholdt på DTU Byg.

Området omfatter udvikling af såvel kendte teknologier såsom sandwich elementer og de nye super-lette konstruktioner.

 

 

Nyt udviklingsområde anvender affald fra industrien i nye bæredygtige byggematerialer.

  

 

 

Studerende ved DTU Byg har sammen med studerende fra andre DTU-institutter og erhvervsvirksom-
heder designet fremtidens plus-
energihus.


ReBuild er en platform på DTU Byg for forskning, undervisning og innovation for bæredygtig transformation af det byggede miljø.

 

 

HC Ørsted Postdoc

DTU invites highly talented young researchers who have obtained outstanding results during their PhD studies to apply for one of the individual postdoc fellowships under the HC Ørsted Postdoc.

For further information about the programme click here

HC Østed Postdoc Programme at Technical University of Denmark, DTU click here